Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana
Inici | Transparčncia | Participació | Retiment de comptes
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar posa en marxa en el mandat 2019-2023, per primera vegada, una Regidoria específica de Transparčncia per retre comptes amb la ciutadania.

transparčncia


Al desembre del 2019, coincidint amb el primer mig any de mandat, es va efectuar una audičncia pública per donar a cončixer la feina feta i exposar els objectius principals del govern per al present mandat.

Les audičncies públiques es realitzaran periňdicament i els documents resultants s'aniran publicant en aquest apartat.

blanc

Audičncia pública final

Audičncia pública del 13/12/2019

Fitxer: audiencia_publica_final.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pŕgines: 59
Mida: 17,3 MB


Amb motiu de la pandčmia pel coronavirus Covid-19, a la sessió plenŕria del mes de maig es va donar compte del següent Informe d'Alcaldia que detallava la gestió municipal duta a terme fins al moment durant l'estat d'alarma a Sant Pol de Mar.

Informe d'Alcaldia Covid-19

Informe d'Alcaldia Covid-19

Fitxer: informe_alcaldia_covid19.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pŕgines: 17
Mida: 440,4 kB


Audičncia pública de balanç del primer semestre del 2020:


Resum anual (any 2020) del formulari web de consultes, queixes i suggeriments.

Nota: el document recull dades des del juliol de 2020, moment en quč es disposa de l'eina de control del formulari de consultes. El document recull totes les consultes rebudes amb el núm. de referčncia del formulari enviat i indica si se l'ha respost (0=no respost, 1=una resposta enviada, 2=dues respostes enviades (en cas que no es donés solució definitiva amb la primera resposta).

Fitxer Acrobat-PDF de (75,26kB)

Fitxer: RESUM_formulari_CONSULTES.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pŕgines: 2
Mida: 75,26 kB


Audičncia pública de balanç del segon semestre del 2020:

Audičncia pública (18/02/2021)

Audičncia pública (18/02/2021)

Fitxer: AudienciaPublica18_2_21.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pŕgines: 8
Mida: 3,01 MB